Brede School

Brede School Domino

Domino, Brede school Etterbeek is eern duurzaam samenwerkingsverband tussen Etterbeekse organisaties en scholen die een maximale ontwikkelingskansen willen aanbieden aan de kinderen en jongeren van Etterbeek. Ze wil dit doen door een netwerk op te bouwen dat een domino-effect teweeg kan brengen in de kansen voor kinderen en jongeren.

Om op te groeien tot zelfstandige en kritische mensen hebben kinderen een stimulerende omgeving nodig die hen volop kansen biedt. Kinderen leren op school, van hun vrienden, hun ouders, in hun vrije tijd  enuit hun omgeving. Al deze verschillende omgevingen beter op elkaar laten aansluiten zorgt ervoor dat de leer en leefomgeving van de kinderen breder wordt. Domino doet dit door een bondgenootschap van partners te creeëren dat werkt aan laagdrempelige en duurzame projecten rond taal, culturele mobiliteit en kinderpartipatie, met een special aandachte voor ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling.

Meer over de partners van Brede School.

Brede School De Brede Stroom

Op één site werken het kinderdagverblijf, het IBO en de Lutgardisschool (Fivéstraat Etterbeek) nauw samen aan het opvoedingstraject van kinderen van 0 tot 12 jaar. Op de site worden verschillende naschoolse activiteiten aangeboden voor kinderen en ouders door partners uit de buurt of vrijwilligers. Daarnaast willen ze kinderen in contact brengen met het Nederlandstalige naschoolse aanbod in Etterbeek en hen, hun ouders en medewerkers vertrouwd maken met de buurt. Hiervoor werken ze samen met Brede School Domino.

Door het uitwisselen van expertise tussen de partners op de site en de link met het web, willen ze kinderen zoveel mogelijk ontplooiingskansen geven om zich te ontwikkelen tot toffe ketten!

Kijk voor meer info op hun website: www.bredeschoolbrussel.be/debredestroom