Brede School

De Maalbeek_Domino_Message Party

Brede School Domino

Domino, de Brede school van Etterbeek, is een duurzaam samenwerkingsverband tussen Etterbeekse organisaties en scholen dat maximale ontwikkelingskansen wil aanbieden aan de kinderen en jongeren van Etterbeek. Ze wilt dit doen door een netwerk op te bouwen dat een domino-effect teweeg kan brengen in de kansen voor kinderen en jongeren.

Om op te groeien tot zelfstandige en kritische mensen hebben kinderen een stimulerende omgeving nodig die hen volop kansen biedt. Kinderen leren op school, van hun vrienden, hun ouders, in hun vrije tijd en uit hun omgeving. Al deze verschillende omgevingen beter op elkaar laten aansluiten, zorgt ervoor dat de leer- en leefomgeving van de kinderen breder wordt. Domino doet dit door een bondgenootschap van partners te creëren dat werkt aan laagdrempelige en duurzame projecten rond taal, culturele mobiliteit en kinderpartipatie, met een speciale aandachte voor ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling.

Meer over de partners van Brede School.

Brede School De Brede Stroom

Op één site werken het kinderdagverblijf, het IBO en de Lutgardisschool (Fivéstraat Etterbeek) nauw samen aan het opvoedingstraject van kinderen van 0 tot 12 jaar. Op de site vind je verschillende naschoolse activiteiten voor kinderen en ouders door partners uit de buurt of vrijwilligers. Zo wilt de Brede Stroom kinderen in contact brengen met het Nederlandstalige naschoolse aanbod in Etterbeek en hen, hun ouders en medewerkers vertrouwd maken met de buurt. Hiervoor werken de medewerkers samen met Brede School Domino.

Door expertise uit te wisselen tussen de partners, willen ze kinderen zoveel mogelijk ontplooiingskansen geven om zich te ontwikkelen tot toffe ketten!

>> Kijk voor meer info op hun website: www.bredeschoolbrussel.be/debredestroom