Gemeenschapsforum

Het gemeenschapsforum is een concept dat initiatieven vervat waar gesprekken zich ontwikkelen, waar ideeën elkaar ontmoeten, debatten georganiseerd worden, waar formeel en informeel overleg broeit. Op die manier willen we verschillende groepen, buurtbewoners, scholen, organisaties betrekken bij het beleid van het centrum.