Wijkcontract Jacht - Gray

Wijkcontract Jacht-Gray

Een wijk in volle beweging

Jacht-Gray was het eerste Duurzame Wijkcontract (DWC) van Etterbeek. Wijkcontracten zijn een kans voor de gemeente om een wijk grondig aan te pakken, om ze te herwaarderen. De gemeente en de talrijke partners deden dit op verschillende domeinen zoals openbare ruimte, huisvesting, mobiliteit, opleiding en tewerkstelling en sociale cohesie. 

Van 2015 tot 2018 hebben bewoners, verenigingen, het Brussels Gewest en de gemeente de handen in elkaar geslagen om de wijk een nieuwe boost te geven. Na meer dan 40 projecten en 4 jaar werk, zijn de resultaten duidelijk te zien.

Veel projecten dus die het (samen)leven in de wijk aangenamer willen maken.

  • De wijk: het Wijkcontract strekt zich uit over de wijk tussen de Oudergemlaan, de Jacht, de spoorlijn en het Jourdanplein
  • De projecten: alle projecten vind je in één oogopslag terug op deze kaart

Dit project werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de inzet van vele gemeentelijke diensten, organisaties, vzw’s en buurtbewoners.

 

Blijf op de hoogte:

>> E-mail: duurzamewijk@etterbeek.be
>> Website: http://www.etterbeek.be/onze-diensten/duurzaam-wijkcontract